Generalni Direktor
Rabia Shihab, se pridružio kompaniji Plaza Centers u junu 2008. godine, kao finansijski direktor poslovanja u Rumuniji i Bugarskoj. Od novembra 2011. godine, se nalazi na poziciji finansijskog direktora za Srbiju i Češku. U martu 2014. godine je postavljen za generalnog direktora u Srbiji i Češkoj. Pre nego što se pridružio kompaniji Plaza Centers, gospodin Shihab je bio finansijski kontrolor u kompaniji Tefron LTD. Gospodin Shihab je sertifikovani računovođa i diplomirao je ekonomiju na Hebrejskom Univerzitetu u Jerusalimu.


PLAZA CENTERS SERBIA, Lazarevačka 1/5, Senjak, 11000 Belgrade, SERBIA, tel. +381 11 715 15 77, fax. +381 11 715 15 87, email: office@plazacenters.rs